Infolinia: +48 25 748 43 10   pon-pt: 08:00 – 18:00

Informacje o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych i kontakt:
Informujemy Cię, że administratorem Twoich danych osobowych jest OCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie, KRS nr 0000604045, NIP 826-000-07-80, REGON 005176399 (dalej „My”), adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin, e-mail: [email protected] Informujemy także, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować listownie na adres: OCHNIK S.A. Inspektor Ochrony Danych, ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin lub mailowo na adres e-mail: [email protected] 

Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podałeś wyżej oraz inne dane wynikające z Twoich działań związanych z odstąpieniem

W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

  • w celu wykonania ciążących na nas obowiązków – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO, obejmujących obowiązki:

(i) z tytułu odstąpienia do umowy, w tym udzielania na nie odpowiedzi;
(ii) w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy podatkowe i o rachunkowości w związku z odstąpieniem od umowy;
(iii) przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO;

  •  w celu realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

(i) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń z tytułu odstąpienia i naszych działań z nim związanych;
(ii) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
(iii) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług, i podniesienia ich jakości;
(iv) wsparcia obsługi klienta, w tym jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych odstąpień;
(v) ochrony przed próbami oszustwa.

Czy musisz podać nam swoje dane:
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Dane określone w formularzu odstąpienia, które nie mają charakteru opcjonalnego są jednak niezbędne do obsługi odstąpienia i wykonania naszych obowiązków z nim związanych.

Komu możemy przekazać Twoje dane:
Twoje dane możemy przekazać:

  •  podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

(i) naszym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji obowiązków z tytułu zwrotów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi klienta, w tym w zakresie odbioru towarów, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów;
(ii) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach;
(iii) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

  •  innym administratorom będącym:

(i) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu doręczenia korespondencji i odbioru przesyłek;
(ii) podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych – w celu odbioru zwracanego towaru;
(iii) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
(iv) podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
(v) podmiotami współpracującymi przy prowadzeniu sklepów sprzedaży OCHNIK lub obsłudze klientów lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń. 

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane: 
Twoje dane możemy przechowywać przez okres związanych z dokonaniem rozliczeń i zwrotów w związku z odstąpieniem od umowy, a po tym okresie Twoje dane będziemy przechowywać przez okres wymagany przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości, a po jego upływie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu odstąpienia i ustania odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przepisami o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne,, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 c) RODO.

Jakie masz prawa:
Pamiętaj
, że przysługuje Ci prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia Twoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, dostępu do danych osobowych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie zapominaj również o prawie do wniesienia sprzeciwu, które przysługuje Ci gdy zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów. 
Więcej informacji: Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a także przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt z nami [email protected] lub [email protected] lub tel. 25 684 31 85.
Szczegółowe informacje uzyskasz też na naszej stronie internetowej: https://ochnik.com/webpage/politykaprywatnosci.html

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!

Wprowadzając i zatwierdzając swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera na zasadach określonych w Regulaminie.

© Sklep internetowy OCHNIK 2024. All Right Reserved.
e-commerce platform by