×

DLA AKCJONARIUSZY - AKTUALNOŚCI

OCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie (08-400) przy ul. Stacyjnej 8b wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000604045 oraz oznaczona numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 8260000780. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.090.500,00 zł i został w tej kwocie wpłacony w całości. Akta rejestrowe spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.