NOWA KOLEKCJAONAONBAGAŻGALANTERIAMULTIBRANDOUTLETO NASHISTORIAAKTUALNOŚCI STREFA KLIENTA - KLUB KLIENTA / RODO
- RĘKOJMIA I REKLAMACJE
- PIELĘGNACJA SKÓRY
- W PODRÓŻY
- TAX FREE
- KARTY PODARUNKOWE
- BEZPIECZNE ZAKUPY
- KLUB KLIENTA OCHNIK (INFORMACJE ARCHIWALNE)
CSRNAGRODYGWIAZDYCENTRUM KARIERY
 /    /     /  

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

Rękojmia i reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


INFORMACJA
(m.in. dane Sprzedawcy, odpowiedzialność, procedura reklamacji)

  1. Sprzedawca: OCHNIK S.A., z siedzibą w Garwolinie 08-400, ul. Stacyjna 8B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604045, NIP: 826-000-07-80, REGON: 005176399, kapitał zakładowy: 8.090.500 PLN (wpłacony w całości).
  2. Dział Reklamacji e-mail: reklamacje@ochnik.com lub Biuro Obsługi Klienta e-mail: bok@ochnik.com, Faks: +48 25 684 33 96, e-mail: bok@ochnik.com, adres: Garwolin 08-400, ul. Stacyjna 8B
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
  6. Kupujący zobowiązany jest uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanej rzeczy u Sprzedawcy np. poprzez załączenie dowodu zakupu rzeczy (np. paragon, faktura), itd.
  7. Rzecz oddawana do reklamacji powinna być oczyszczona i wysuszona.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
  9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  10. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.